สวัสดีชาวโลก – -‘

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Advertisements
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | 1 ความเห็น

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เนื่องจาก Space นี้มีปัญหาบางประการ ผมจึงขอยุติการนำเรื่องราวและผลการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งตามปกติจะบันทึกไว้ในนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลใหม่นั้นผมได้เปิดบล็อกไว้อีกบล็อกหนึ่งในชื่อ http://mrsp2503.blogspot.com และจะบันทึกเรื่ืองราวไว้ในบล็อกใหม่นี้แทน

สำหรับเรื่องราวซึ่งมีข้อมูลไม่มากนักผมจะนำไปบันทึกไว้ใน Twitter ของผมในชื่อ http://twitter.com/supote_matcha

นอกจากนี้ผมยังได้จัดทำ Facebook ขึ้นอีก ๑ อย่างด้วยในชื่อ http://facebook.com/supote.matcha

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือผลการปฏิบัติต่างๆ ของผมได้ในส่วนที่แจ้งให้ทราบข้างต้น

ขอบพระคุณทุกท่านครับ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ข้อมูลใน Twitter ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2553

สวัสดีครับ : แปดโมงครึ่งเช้าวันนี้คณะตรวจงานโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนนำโดย พตอ.จรัญฌิ์ เริงธรรม รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย จะมาตรวจ…. about 4 hours ago via web
…ที่ สภ.พานซึ่งพวกเราเตรียมการไว้พร้อมแล้วครับ about 4 hours ago via web
เสร็จสิ้นลงไปแล้วครับสำหรับการตรวจงานตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนใน วันนี้ โดยประธานในการตรวจครั้งนี้คือ พ.ต.อ.จรัญฌิ์ เริงธรรม…. 9 minutes ago via web
…รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย http://tweetphoto.com/26604916 ซึ่งก่อนทำการตรวจประธานได้เรียกประชุมนายตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ….. 9 minutes ago via web
…เพื่อชี้แจงรายละเอียดก่อนที่ห้องประชุมชั้น 3 http://tweetphoto.com/26605104 จากนั้นจึงทำการตรวจงานที่กำหนด… 9 minutes ago via web
…การตรวจงานในวันนี้คณะกรรมการทำการตรวจในด้านการบริหารและบริการทั่วไป http://tweetphoto.com/26605295 …. 9 minutes ago via web
..ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา http://tweetphoto.com/26605515 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน http://tweetphoto.com/26606212 9 minutes ago via web
…ด้านการควบคุมและจัดการจราจร http://tweetphoto.com/26606429 งานจเรตำรวจ http://tweetphoto.com/26606553 และงานการเงิน… 8 minutes ago via web
…ซึ่งระหว่างตรวจงานนั้นประธานได้ตรวจดูสภาพทั่วไปของ สภ.พานเราด้วย http://tweetphoto.com/26606653 http://tweetphoto.com/26606768 8 minutes ago via web
http://tweetphoto.com/26606935 และหลังจากตรวจเสร็จสิ้นแล้วได้ให้คณะกรรมการแต่ละด้านสรุปผลการตรวจแก่พวกเรารับทราบถึงข้อดี ข้อบกพร่อง…. 8 minutes ago via web
…หรือสิ่งที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงต่อไป http://tweetphoto.com/26607043 เสร็จแล้วลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน http://tweetphoto.com/26607193 7 minutes ago via web
…การตรวจงานครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 10.20 น.จากนั้นคณะกรรมการได้เดินทางไปตรวจที่ สภ.แม่อ้อเป็นโรงพักต่อไป 7 minutes ago via web
ย้อนอดีตครับ : วันนี้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา http://bit.ly/amMMXh http://bit.ly/bdOkpz http://bit.ly/9aNUld http://bit.ly/9NxsXd about 19 hours ago via web
ส่วนนี่คือวันนี้เมื่อปีที่ ผ่านมาครับ http://bit.ly/aKN8W5 http://bit.ly/bbBpNE http://bit.ly/bXQRff about 19 hours ago via web
14:30 น.ที่อำเภอพานตอนนี้ฝนกำลังตกหนักครับ มองออกไปข้างนอกแทบไม่เห็นอะไรในระยะที่มากกว่า 100 เมตรเลยซะด้วย ขับรถระวังหน่อยครับ about 17 hours ago via web
เวลาสิบแปดนาฬิกา : ขอเชิญชาวไทยทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย about 14 hours ago via Twaitter
วันนี้เวลาประมาณ 17.30 น.ผมไปตรวจที่ตู้ยามแม่เย็นมาครับ http://tweetphoto.com/26643771 ไปให้กำลังใจและเยี่ยมเยียนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่… about 13 hours ago via web
…ซึ่งกำลังตั้งจุดตรวจตามปกติกันอยู่ http://tweetphoto.com/26643799 การตั้งจุดตรวจของพวกเรามีทุกวันตามแผนการปฏิบัติครับ…. about 13 hours ago via web
…วัตถุประสงค์หลักก็คือป้องกัน ปราบปราม จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายต่างๆ ตามนโยนบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเอง…. about 13 hours ago via web
…พูดถึงจุดตรวจแม่เย็นก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวของเรานิดหนึ่งครับคือตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.2553 นี้เป็นต้นไป….. about 13 hours ago via web
…ร.ต.อ.ธวัฒน์ เจริญผล http://tweetphoto.com/23453405 รองสารวัตรจราจร สภ.พานจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรสารวัตรเป็นเวลา 10 สัปดาห์… about 13 hours ago via web
…ก็เลยมีคำสั่งให้ ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ http://tweetphoto.com/23453523 ซึ่งปกติจะรับผิดชอบที่ตู้ยามแม่เย็นเป็นหลักไปปฏิบัติ… about 13 hours ago via web
…หน้าที่ควบคุมจราจรแทน ส่วนที่ตู้ยามแม่เย็นซึ่งเป็นจุดตรวจหลักของ สภ.พานผมจะมาทำหน้าที่ตรงนี้นอกเหนือจากงานปกติอีกส่วนหนึ่ง…. about 13 hours ago via web
…งานก็คงเพิ่มมากขึ้น แต่ก็เป็นอะไรที่ม่วน (สนุก) น่ะครับ งานเยอะก็เหมือนชีวิตมีรสชาติขึ้นอีกเยอะ ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ขอบคุณครับผม about 13 hours ago via web
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2553 (ต่อ) (ข้อมูลจาก Twitter)

วันนี้
เวลาประมาณ
15.50 น.ได้เรียกประชุมสายตรวจจยย.ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา
16.00-24.00 น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจ…. about 19 hours ago
via web

ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ http://tweetphoto.com/26470021 about 19 hours ago
via web

สายตรวจผลัดนี้ประกอบด้วย ด.ต.จรัส โกฎิสืบ http://tweetphoto.com/26470069 ด.ต.ศักดิ์
จิตนารินทร์
http://tweetphoto.com/26470134
about 19 hours ago
via web

ด.ต.อภิชาติ ธรรมธุระ http://tweetphoto.com/26470201
และ จ.ส.ต.นิพนธ์ ศรีพรม http://tweetphoto.com/26470286 about 19 hours ago
via web

สำหรับภารกิจและแผนการตรวจของสายตรวจผลัดนี้มีดังนี้ครับ http://tweetphoto.com/26470356 about 19 hours ago
via web

ระหว่างประชุมชี้แจงภารกิจ http://tweetphoto.com/26470520 เจ้าหน้าที่รับทราบ
about 19 hours ago
via web

หลังจากแจ้งภารกิจและจนท.ออกตรวจแล้วได้ตรวจสมุดและเอกสารของสายตรวจผลัดเก่า
http://tweetphoto.com/26470622 about 19 hours ago
via web

เวลาประมาณ
19.00 น.ผมอยู่ที่ตู้ยามแม่เย็นครับมาร่วม
43 (ตั้งจุดตรวจ) กับเจ้าหน้าที่ about 16 hours ago
via web

จุดตรวจวันนี้
ร.ต.ท.รุ่ง
สุวรรณฉัตรศิริ รอง สวป.เป็นหัวหน้าชุดและมีเจ้าหน้าที่ของเรา
5 คนร่วม ว4 (ปฏิบัติหน้าที่) about 16 hours ago
via web

บรรยากาศ
ที่่แม่เย็นตอนนี้ดีมากเลยครับ จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็ไม่เชิง แต่ก็ไม่แน่ว่ากลางคืนฝนจะตกมาไหม
ดูไปทางทิศตะวันตกเหมือนกับจะมีฝนน่ะครับ
about 16 hours ago
via web

ที่ตู้ยามแม่เย็นเมื่อเวลาประมาณ
19.00 น.วันที่
10 มิ.ย.2553 ครับ http://tweetphoto.com/26484511 about 16 hours ago
via TweetPhoto

ขอทยอยนำภาพประกอบการ ว4 ที่ตู้ยามแม่เย็นมาฝากกันนะครับ
http://tweetphoto.com/26484511 about 16 hours ago
via web

ผมกับเจ้าหน้าที่แม่เย็นครับ
http://tweetphoto.com/26484695 about 16 hours ago
via TweetPhoto

ภาพส่วนหนึ่งในการปฏิบัติของพวกเราเย็นนี้
(
1) http://tweetphoto.com/26484803 about 16 hours ago
via TweetPhoto

ภาพส่วนหนึ่งในการปฏิบัติของพวกเราเย็นนี้
(
2) http://tweetphoto.com/26484844 about 16 hours ago
via TweetPhoto

ผมกับจ่าเฉยครับ
(แกไม่ได้หายไปไหนหรอกอยู่กับนี่แหละครับ)
http://tweetphoto.com/26484964
about 16 hours ago
via TweetPhoto

ตู้แม่เย็นของเรามี
CCTV ด้วยครับจำนวน
3 กล้อง สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้(หากไม่ลบ) 7 วัน http://tweetphoto.com/26485093
about 16 hours ago
via TweetPhoto

ผมใช้คอมพ์ของตู้แม่เย็นรายงานเหตุการณ์ตอนนี้ครับผม
http://tweetphoto.com/26485233 about 16 hours ago
via TweetPhoto

20:40 น. ผมกับจนท.ว14 43 ที่ตู้ยามแม่เย็นเวลานี้
ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ขอบคุณและขออภัยในความไม่สะดวกทุกท่านด้วยนะครับ
about 15 hours ago
via web

21:50 น.วันที่ 10 มิ.ย.2553 ตรวจยามสถานีพบ
ดต.ปรเมษฐ์ มณีน้อย อยู่ปฏิบัติหน้าที่
http://tweetphoto.com/26499195 about 14 hours ago
via web

คืนนี้มีผู้ต้องหา
1 คนครับ
http://tweetphoto.com/26499317 เพศชายถูกจับกุมข้อหาผิด พรบ.ยาเสพติด สภาพห้องควบคุมมั่นคงแข็งแรงดี about 14 hours ago
via web

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2553 (ข้อมูลจาก Twitter)

เวลาแปดนาฬิกา
: ขอเชิญชาวไทยทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติ
เพื่อความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
8:00 AM Jun 10th
via Twaitter

1100-1200 น.วันนี้จะไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ภายใต้หลักการและการมีส่วนร่วม"
ที่โรงเรียนบ้านใหม่สันผักหละ…
9:52 AM Jun 10th
via web

หมู่ 11 ตำบลเมืองพานฯ สำหรับการอบรมครั้งนี้อำเภอพานเป็นผู้จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ
ชุมชนด้านการเป็นผู้นำด้านการข่าว การรักษา…
9:53 AM Jun 10th
via web

ความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชน (ชรบ.) และพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
โดยจัดอบรมจำนวน
4 รุ่นระหว่างวันที่ 10-22 มิ.ย.2553 9:54 AM Jun 10th
via web

เป็นวิทยากรเสร็จแล้วจะนำเรื่องราวมารายงานให้ทราบต่อไปครับ 9:54 AM Jun 10th
via web

ย้อนอดีตหน่อยครับ
: วันนี้เมื่อ
2 ปีที่แล้ว http://bit.ly/c81JDz http://bit.ly/coaWuG http://bit.ly/dsV3MM
http://bit.ly/ainCdL10:03 AM Jun 10th
via web

<ต่อ> http://bit.ly/ajg9EY ส่วนนี่คือวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับ
http://bit.ly/cJwCtm http://bit.ly/amf1fa http://bit.ly/aUQO93
10:03 AM Jun 10th
via web

บันทึกเพิ่มอีกนิดเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมของอำเภอพาน การฝึกมี 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 10-11,รุ่นที่
2 วันที่ 14-15,รุ่นที่ 3 วันที่ 16-17 10:26 AM Jun 10th
via web

และรุ่นที่ 4 วันที่ 21-22 มิ.ย.2553
ที่โรงเรียนบ้านใหม่สันผักหละ หมู่ 11 ตำบลเมืองพาน
10:26 AM Jun 10th
via web

เสร็จสิ้นลงไปแล้วครับสำหรับการเป็นวิทยาการในการอบรมที่โรงเรียนบ้านใหม่สันผักหละเมื่อสักครู่นี้
http://tweetphoto.com/26452965 about 23 hours ago
via web

ชื่อเต็มๆ ของโครงการนี้ http://tweetphoto.com/26453093
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คนครับ http://tweetphoto.com/26453253 about 23 hours ago
via web

การบรรยายนั้นกองฝึกอบรมให้ผมบรรยายในหัวข้อ "การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติภายใต้หลักการและการมีส่วนร่วม"
ตั้งแต่
1100-1200 น. about 23 hours ago
via web

ซึ่งส่วนใหญ่ผมจะเน้นในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นหลัก
http://tweetphoto.com/26453405 about 23 hours ago
via web

นอกจากนี้ยังได้นำเรื่องราวของประเทศไทยเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันย่อๆ มาเล่าให้ฟังด้วยว่าที่พวกเราอยู่เป็นคนไทยจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะ....
about 23 hours ago
via web

พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เป็นหลักสำคัญ อย่างเช่นตอนหนึ่งผมบอกผู้เข้ารับการอบรมว่า
"ราชอาณาจักรไทยหรือสยามประเทศเป็นเพียงชาติเดียว… about 23 hours ago
via web

ในภูมิภาคนี้ที่สามารถดำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนทุกวันนี้ก็ด้วยพระบรมเด
ชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ไดทรงปกเกล้าปกกระหม่อม…
about 23 hours ago
via web

ปกปักรักษาประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน"
http://tweetphoto.com/26453561 about 23 hours ago via
web

อีกตอนหนึ่งผมได้บอกว่า "สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวทรงเปรียบเสมือนเป็นพ่อหลวง…
about 23 hours ago
via web

 …ของคนไทยทั้งแผ่นดิน ในหลวงทรงเป็นดวงใจของประชาชนคนไทย และคนไทยทุกคนก็เปรียบประดุจเสมือนดวงพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านมาโดยตลอด"
…. about 23 hours ago
via web

เราคนไทยทุกคนต้องช่วยธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต เราจะมุ่งมั่นที่จะไม่ให้ผู้ใดแม้แต่ผู้เดียวมาลบหลู่ดูหมิ่น
กล่าววาจา…..
about 23 hours ago
via web

ไม่เหมาะสม หรือยกตนเปรียบเทียบเสมอเหมือน มโนสำนึกประการนี้คือสัญญาประชาคมอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย"
http://tweetphoto.com/26453680 about 23 hours ago
via web

และนอกจากนี้ยังได้ให้ทุกคนเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในเรื่องหลักธรรมของคนดี
คือ รู้รักสามัคคี อันขยายความได้ว่า
รู้คือรู้ถึงปัญหา…. about 23 hours ago
via web

รู้ถึงสาเหตุ รู้ทางแก้ไข "รัก" คือ รักและปรารถนาดีที่จะเข้าไปแก้ไข
"สามัคคี" คือ มีความปรารถนาแก้ไขปัญหา ทำงานเป็นทีม
ร่วมมือร่วมใจกัน
about 23 hours ago
via web

ซึ่งหากผู้เข้ารับการอบรมทุกคนน้อมนำสิ่งต่างๆ ของพระองค์ท่านที่ได้บอกนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วเชื่อแน่ว่าจะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่สามารถ….
about 23 hours ago
via web

สร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติตามหัวข้อที่กำหนดให้ได้เป็นอย่างดียิ่ง http://tweetphoto.com/26453820 …. about 23 hours ago
via web

นั่นคือส่วนหนึ่งในการบรรยายในวันนี้
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายแล้วพวกเรารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
http://tweetphoto.com/26453968 about 23 hours ago
via web

โดยฝีมือของแม่ครัวคนเก่งๆ
เหล่านี้ครับ
http://tweetphoto.com/26454098

วันนี้ตั้งแต่บ่ายโมงเศษๆ
ไปเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องที่ตลาดสดหกแยกอำเภอพานมาครับ
http://tweetphoto.com/26463336 about 21 hours ago
via web

ภายในตลาดวันนี้ลูกค้ามีไม่ค่อยมากนัก
พ่อค้าแม่ขายเลยนั่งคุยกันซะเป็นส่วนใหญ่
http://tweetphoto.com/26463829 about 21 hours ago
via web

การพบปะเยี่ยมเยียนนี้เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของผมซึ่งรับผิดชอบงานป้องกันปราบ
ปรามที่จะต้องดูแลทุกข์สุขของพี่น้อง การดูแลนี้มีหลายอย่าง…
about 21 hours ago via
web

การออกตรวจนั่นก็ใช่ แต่นี่ก็ใช่ครับอย่างน้อยก็เป็นการปรากฎกายในเครื่องแบบให้พี่น้องอุ่นใจ
อีกอย่างพวกที่คิดไม่ดีก็อาจจะหลบๆ ไปก่อนได้…
about 21 hours ago
via web

แบบนี้ในวิชาการทางตำรวจของเราเรียกว่า "ทฤษฎีการปรากฎกาย" ครับที่ผมเน้นให้ตำรวจสายตรวจจะต้องนำไปใช้อย่างจริงจังขณะปฏิบัติ
หน้าที่…
about 21 hours ago
via web

ขอนำภาพการพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องวันนี้มาฝากกันครับ http://tweetphoto.com/26464028 http://tweetphoto.com/26464106 …… about 21 hours ago
via web

http://tweetphoto.com/26464183 http://tweetphoto.com/26464249 http://tweetphoto.com/26464320 http://tweetphoto.com/26464406 about 21 hours ago
via web

http://tweetphoto.com/26464478 http://tweetphoto.com/26464548 about 20 hours ago
via web

วิสสาส
ปรมา ญาติ ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง
http://tweetphoto.com/26464685
about 20 hours ago
via web

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2553 (ข้อมูลจาก Twitter)

เวลาแปดนาฬิกา :
ขอเชิญชาวไทยทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
8:01 AM Jun 9th via Twaitter

สวัสดียามเช้าวันที่ 9 มิ.ย.53 ครับ
สภาพอากาศที่เมืองพานขณะนี้ร้อนมากเลยทีเดียวหลังจากที่เมื่อวานตอนบ่ายๆ
ฝนตกลงมาค่อนข้างหนัก
8:36 AM Jun
9th
via web

หน้าที่เวรยามวันนี้ : สายตรวจจยย. ดต.จรัส
โกฎิสืบ,ดต.ศักดิ์ จิตนารินทร์,ดต.อภิชาติ ธรรมธุระ,ดต.สอนวุฒิ บุญสูง http://tweetphoto.com/24663323
8:37 AM Jun 9th via web

สายตรวจรถยนต์วันนี้ ดต.อุดร บานเย็น,ดต.องอาจ
ดวงพัตรา,ดต.จรัญ ปาริมา http://tweetphoto.com/24663876
8:38 AM Jun 9th via web

จนท.สื่อสาร : ดต.เดช คำแก้ว http://tweetphoto.com/25035922 สิบเวร : ดต.เวที
เรือนปาง http://tweetphoto.com/25036033
8:39 AM Jun 9th via web

ห้องควบคุมผู้ต้องหาเช้านี้โล่งเหมือนเดิมไม่มีผู้ต้องหาครับ
สภาพทั่วไปมั่นคงแข็งแรง ได้กำชับให้จนท.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

8:40 AM Jun
9th
via web

ในเว็บไซต์ส่วนตัวของผม http://phanpatrol.spaces.live.com
ยังคงมีเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ Upload ไม่ได้
ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันเลยลงข้อมูลก่อน
8:41 AM Jun
9th
via web
วันนี้เมื่อ 2
ปีที่แล้ว http://bit.ly/abPA6W http://bit.ly/bMPC4n
http://bit.ly/aG8D7R http://bit.ly/axoHxf
http://bit.ly/9F4d7u
8:52 AM Jun
9th
via web

ส่วนนี่คือวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับ http://bit.ly/blW6dm http://bit.ly/aJgh86
http://bit.ly/cVj25q
8:53 AM Jun
9th
via web

วันนี้เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป
สภ.พานจะซ้อมการฝึกเพื่อรอรับการประกวดการฝึกอีกครั้งหนึ่งโดยจะไปซ้อมที่สนามโรงเรียนพานพิเศษพิทยาครับ

8:54 AM Jun
9th
via web

สภ.พานวันนี้ในห้องประชุม จนท.จากสนง.ตรวจสอบภายใน
สตช.ยังคงตรวจงานอยู่ครับ มีกำหนดการตรวจถึงวันพรุ่งนี้
9:05 AM Jun 9th via web

พนักงานสอบสวนเวรของ สภ.พานวันนี้ พตท.สมเกียรติ ปาระมี http://tweetphoto.com/23453242 9:10 AM Jun 9th via web

จราจรของเรานำโดย ร.ต.อ.ธวัฒน์ เจริญผล รอง สว.จร.สภ.พาน http://tweetphoto.com/23453405
แจ้งตั้งจุดตรวจบริเวณใกล้ตลาดพานเมืองใหม่เวลานี้
9 มิถุนายน 2553 9:11:43 via web

ตำรวจจราจรของ สภ.พานมีดังนี้ครับ http://bit.ly/akxfqk 9 มิถุนายน
2553 9:15:03
via web

วันนี้เวลาประมาณบ่ายสอง จนท.ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
สภ.พาน http://bit.ly/ctabmh
จะไปร่วมโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาฯ หรือ D.A.R.E….
9 มิถุนายน 2553 9:16:30 via web

…ที่โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) ตำบลทรายขาว
ซึ่งกำหนดการอบรม 10 สัปดาห์ๆ 1 ชั่วโมงครึ่ง วิทยากรหลักคือ ดต.สาโรจน์
คำมาบุตร
9 มิถุนายน
2553 9:17:22
via web

…โครงการ D.A.R.E.
คืออะไรคลิกดูได้ที่นี่ครับ http://bit.ly/8eckRX

9 มิถุนายน
2553 9:18:34
via web
ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของเรา http://bit.ly/ctabmh แจ้งออกเดินทางไปทำพิธีเปิดโครงการ
D.A.R.E. ที่โรงเรียน อบต.ท่าฮ่อเวลานี้ครับ
9 มิถุนายน
2553 11:15:16
via web
…พิธีเปิดโครงการ D.A.R.E.จริงๆ
จะมีตอนบ่ายสองครับแต่พวกเราจะต้องไปเตรียมความพร้อมไว้ก่อน
จนท.บอกว่าจะถ่ายภาพเก็บไว้ด้วย เอาเป็นว่า….
9 มิถุนายน
2553 11:18:08
via web
…ได้ภาพมาเมื่อไรผมจะนำมาแจ้งให้ทราบกันนะครับว่าพวกเราทำอะไรไปบ้าง
9 มิถุนายน
2553 11:18:30
via web
จนท.จราจร http://bit.ly/akxfqk
แจ้ง ว14 (เสร็จสิ้น) ว43 (ตั้งจุดตรวจ) เวลานี้ (เราจะตั้ง ว43
ทุกวันทำการช่วงประมาณ 09.00 ถึงประมาณช่วงนี้)
9 มิถุนายน
2553 11:25:40
via web
ตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลย
อยู่กับกองเอกสารบนโต๊ะทำงาน ทำงานไปมีอะไรใหม่ๆ มาก็รายงานทาง Twitter นี้
อย่างน้อยที่สุดก็เป็น
9 มิถุนายน
2553 11:28:39
via web
…หลักฐานได้บางอย่างเหมือนกันนะครับผมว่า วันนี้
วันนั้น เวลานี้ เวลานั้นมีอะไร ทำอะไร ดีเหมือนกัน ขอบคุณสำหรับผู้สร้าง Twitter
ขึ้นมา
9 มิถุนายน
2553 11:29:22
via web
ตอนนี้
Space ที่ผมใช้ทำเป็นเว็บไซต์มีปัญหาไม่รู้จะแก้ไขยังไงครับ ที่แน่ๆ ก็คือ Upload
ภาพขึ้นไม่ได้เลย ใครพอจะรู้วิธีแก้ไขบ้างครับเนี่ย
9 มิถุนายน 2553 11:33:46 via web
@antactica_ ถ้าเอาไปใช้ในพื้นที่
เป็นเครือข่ายกัน ใช้เฝ้าระวัง หรือประสานงานกะนได้ด้วยครับ //
ขอบคุณมากครับผม
9 มิถุนายน
2553 11:36:01
via web in
reply to
antactica_
ได้เวลาทานอาหารกลางวัน
ขอให้อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อนี้กันทุกคนนะครับ ส่วนผมขอพาท่านไปทัวร์ที่นี่ครับ http://bit.ly/d4Ofjm น่าอยู่มากเลย…

9 มิถุนายน
2553 12:07:58
via web
…แต่เฉพาะทุจริตชนเท่านั้นนะครับ
9 มิถุนายน
2553 12:08:12
via web
เที่ยงครึ่งแล้วขอตัวไปฝึกตำรวจก่อนนะครับ
วันนี้ฝึกที่โรงเรียนพานพิเศษพิทยาอยู่ห่างจากโรงพักไปทางเหนือประมาณ 2
กม.เสร็จแล้วจะมาเล่าให้ฟังครับ
9 มิถุนายน
2553 12:35:30
via web
ซ้อมการฝึกวันนี้เสร็จแล้วครับ
โดยวันนี้พวกเราไปฝึกซ้อมที่สนามโรงเรียนพานพิเศษพิทยาคม ตำบลสันติสุข http://tweetphoto.com/26328779
9 มิถุนายน 2553 16:00:09 via web
…ผู้เข้ารับการฝึกประมาณ 90 คน http://tweetphoto.com/2632881 โดยผมและ รตท.รุ่ง
สุวรรณฉัตรศิริ เป็นครูฝึก http://tweetphoto.com/26328867
9 มิถุนายน 2553 16:00:19 via web
ก่อนฝึกก็มีการชี้แจงรายละเอียดกันก่อนโดย
พ.ต.ท.อนุพนธ์ สนิท รอง ผกก.ป.ร่วมชี้แจงด้วย http://tweetphoto.com/26328921
9 มิถุนายน 2553 16:00:29 via web
การฝึกวันนี้มี 3
อย่างคือการฝึกท่ากระบอง http://tweetphoto.com/26328962 http://tweetphoto.com/26329012 http://tweetphoto.com/26329060
9 มิถุนายน 2553 16:00:39 via web
<ต่อ> http://tweetphoto.com/26329119 การยิงปืนทางยุทธวิธี http://tweetphoto.com/26329169 http://tweetphoto.com/26329210 9 มิถุนายน 2553 16:00:49 via web
สำหรับการฝึกวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 15.00
น.และจะนัดฝึกอีกครั้งวันศุกร์นี้ที่เก่าเวลาเดิมครับ http://tweetphoto.com/26329618
9 มิถุนายน 2553 16:02:20 via web
เวลาสิบแปดนาฬิกา :
ขอเชิญชาวไทยทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติ
เพื่อความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
about 23 hours ago via Twaitter
วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.30
น.เป็นต้นไปผมอยู่ที่ตู้ยามแม่เย็นครับ http://tweetphoto.com/26353442 ว43 (ตั้งจุดตรวจ)
กับจนท.น่ะครับ
about 20
hours ago
via web
…การ
ว43 นี่เป็น รปจ.(ระเบียบปฏิบัติประจำ)
ของพวกเราซึ่งแต่ละวันจะไม่ตรงกันแล้วแต่ว่าผู้บังคับบัญชาจะกำหนดให้เป็นวันไหน

about 20
hours ago
via web
…บางวันก็ดึก บางวันก็เที่ยง
บางวันก็บ่าย..อะไรประมาณนี้ เมื่อถึง ว24 (เวลา) ที่กำหนดพวกเราก็จะ ว4
(ปฏิบัติหน้าที่) อย่างเข้มแข็งน่ะครับ
about 20
hours ago
via web
…มันเป็นอะไรที่สนุกดีเหมือนกันที่ได้ทำงานโดยเฉพาะงานที่เรารัก
เราชอบ งานในหน้าที่แล้วที่สำคัญพี่น้องประชาชนอุ่นใจ ม่วนดี นี่แหละครับ…

about 20
hours ago
via web
…คือความปรารถนาของตำรวจไทยเรา "สุขเถิดประชา
ตำรวจกล้าจะคุ้มภัย"
about 20
hours ago
via web
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ออกตรวจในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานและเยี่ยมเยียนโรงเรียนพานพิทยาคม (8 มิ.ย.2553)

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานตามนโยบายการสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
 
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจในเขตเทศบาลแล้วได้ออกไปพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนที่โรงเรียนพานพิทยาคมจนถึงเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.จึงเดินทางกลับ
 
ภาพประกอบจะนำมาลงภายหลังเนื่องจากขณะนี้ไม่สามารถ Upoload ได้
 
 

เวลาแปดนาฬิกา : ขอเชิญชาวไทยทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย about 9 hours ago via Twaitter
สวัสดี ตอนใกล้จะเที่ยงวันของวันที่ 8 มิ.ย.2553 วันนี้มารายงานตัวช่วงเพลแล้วเพราะตอนเช้าไปประชุมมาครับ ตอนนี้เสร็จแล้วก็ขอบันทึกอะไรหน่อย
about 6 hours ago via web
รายงานเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ หลังจากตั้งจุดตรวจกับตำรวจที่ตู้ยามแม่เย็นเสร็จแล้ว เวลาประมาณสามทุ่มเศษๆ ไปตรวจยามสถานีมา…
about 6 hours ago via web
ยามสถานีเมื่อคืนคือ ดต.สมบูรณ์ กันคำ
http://tweetphoto.com/26175335 สำหรับห้องขังของเราโล่งครับไม่มีผู้ต้องหาสักคน ดีไปอย่าง about 6 hours ago via web
เสร็จแล้วร่วมกับสายตรวจออกตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน
http://tweetphoto.com/26175389 ซึ่งพวกเราออกตรวจหลายที่ about 6 hours ago via web
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งชุมชน,ธนาคาร,ร้านอาหาร,ร้านสะดวกซื้อหรือร้านเกม/อินเตอร์เน็ตตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่ะครับ
about 6 hours ago via web
คืนที่ผ่านมาผู้คนไม่ค่อยพลุกพล่านนัก ร้านรวงเงียบเหงา ลูกค้าไม่ค่อยมี แต่ก็ไม่มีเหตุการณ์การกระทำผิดเกิดขึ้นเลย พวกเราออกตรวจจนถึง…
about 6 hours ago via web
เวลาประมาณใกล้ๆ จะตีหนึ่งของวันที่8 มิ.ย.53 ผมจึงไปพักผ่อนหลับนอน ส่วนสายตรวจออกตรวจต่อเพราะจะต้องเข้าเวรถึงแปดโมงเช้าครับ
about 6 hours ago via web
ที่ โรงพักพานเวลานี้จนท.จากสำนักงานตรวจสอบภายในของตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจ งานอยู่ครับ การตรวจนั้นตรวจตั้งแต่เมื่อวานถึงวันมะรืนนี้
about 6 hours ago via web
ย้อนอดีตนิดนึ่งครับ : วันนี้ของผมเมื่อสองปีที่ผ่านมา
http://bit.ly/coUZ5N about 6 hours ago via web
ส่วนนี่คือวันนี้เมื่อปีที่ผ่านมา
http://bit.ly/9MHQ33 http://bit.ly/ah4Z8x http://bit.ly/cdvds0 http://bit.ly/cT8mHS http://bit.ly/cJPXgV about 6 hours ago via web
ใกล้เที่ยงวันแล้ว ตอนนี้ทีั่อำเภอพานครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากเลย ทางทิศตะวันตกน่ะฝนตกมาแล้วรู้สึกจะหนักซะด้วย ส่วนที่อื่้นๆ อีกไม่นานคงจะตกครับ
about 5 hours ago via web
บรรยากาศอำเภอพานถ่ายจากห้องทำงานของผมเมื่อเที่ยงวันวันที่ 8 มิ.ย.2553
http://tweetphoto.com/26181787 about 5 hours ago via web
วันนี้ ตั้งแต่เช้าไม่ได้ออกนอกโรงพักเลย อยู่กับกองเอกสารโดยเฉพาะเรื่องการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อ ประชาชน ได้บรรยากาศอีกแบบ
about 3 hours ago via web
ตรวจดูที่จนท.ทำไว้ก็พอใจครับ ทุกอย่างเกือบครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว งั้น ขอตัวไปออกตรวจก่อน เสร็จแล้วจะมาบันทึกใน Twitter นี้ครับ
about 3 hours ago via web
ห้าโมงเย็นแล้วที่เมืองพานยังคงมีฝนตกมาบ้างเล็กน้อยแบบปรอยๆ ไม่มากอะไร แล้วก็ขอนำเรื่องราวช่วงบ่ายมาบันทึกต่อครับว่าทำอะไรบ้าง
13 minutes ago via web
บ่ายแก่ๆ วันนี้ผมไปตรวจในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานครับ
http://tweetphoto.com/26192579 เจ้าหน้าที่ที่ไปด้วยกันจากโรงพักเป็นสายตรวจรถยนต์… 13 minutes ago via web
ซึ่งก็มี ด.ต.อำนวย กลิ่นหอม,ด.ต.องอาจ กิติมา,ด.ต.สังวาลย์ ราชคมน์
http://tweetphoto.com/26192702 12 minutes ago via web
โดยมีสายตรวจรถจยย.คือ ดต.เกรียงไกร ชัยปรีชา
http://tweetphoto.com/26192807 และ จสต.วุฒิพงษ์ สัทธานนท์ http://tweetphoto.com/2619291112 minutes ago via web
ร่วมตรวจกับผมด้วย การตรวจของเราจะเน้นที่พบปะทักทายพูดคุยกับพี่น้องประชาชนขณะออกตรวจ
http://tweetphoto.com/2619300812 minutes ago via web
สังเกตสังกาเหตุการณ์ทั่วไป
http://tweetphoto.com/26193123 ซึ่งรถสายตรวจเราก็จะจอดไว้ให้เห็นได้เด่นชัด http://tweetphoto.com/26193204 12 minutes ago via web
การพบปะกับพี่น้องนั้นทุกคนก็เสมือนญาติสนิทของผมครับ
http://tweetphoto.com/26193306 รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกัน 12 minutes ago via web
ตรวจได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเศษๆ ก็เลยไปทางไปที่โรงเรียนพานพิทยาคม
http://tweetphoto.com/26193390 ซึ่งห่างจากตลาดประมาณ 1 กม.เศษๆ… 12 minutes ago via web
ตอนนั้นโรงเรียนใกล้จะเลิกเด็กๆ กำลังรอรอมารับกลับบ้าน
http://tweetphoto.com/26193494 บริเวณด้านในโรงเรียนกันครับ 12 minutes ago via web
ที่โรงเรียนนี่เราก็จะเน้นการพบปะพูดคุยทักทายกันมากกว่า
http://tweetphoto.com/26193581 http://tweetphoto.com/26193663 ….. 11 minutes ago via web
http://tweetphoto.com/26193745 http://tweetphoto.com/26193835 สนุกดีครับเด็กๆ สมัยนี้กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางดีๆ กว่าสมัยผมเป็นเด็กเยอะ 11 minutes ago via web
อยู่ทักทายเยี่ยมเยียนเด็กๆ ที่โรงเรียนนี้จนถึงเวลาประมาณ 1530 น.ก็เดินทางกลับโรงพัก
11 minutes ago via web
การประชุมมอบหมายภารกิจให้สายตรวจผลัดเย็นเย็นนี้ผมงดไป 1 วันโดยมอบหมายให้ ร.ต.ท.ชนะ เมืองมาหล้า
http://tweetphoto.com/23453489 หัวหน้าสายตรวจ 3 minutes ago via web
วันนี้เป็นผู้ประชุมแทน สำหรับภารกิจสำคัญๆ ที่แจ้งให้หัวหน้าสายตรวจแจ้งจนท.มีดังนี้ครับ
http://tweetphoto.com/26195708 2 minutes ago via web
สายตรวจ จยย.ผลัดนี้มี ดต.จรัส โกฎิสืบ,ดต.ศักดิ์ จิตนารินทร์,ดต.อภิชาติ ธรรมธุระ,ดต.สอนวุฒิ บุญสูง
http://tweetphoto.com/24663323 2 minutes ago via web

เวลาสิบแปดนาฬิกา : ขอเชิญชาวไทยทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย 43 minutes ago via Twaitter

หลังเคารพธงชาติได้ไปดูแลความเรียบร้อยภายในโรงพักพานซึ่งเน้นไปที่ศูนย์ปฏิบัติ การจราจรและศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ เลยขอเก็บภาพมาฝากกันหน่อยครับ 2 minutes ago via web

เรื่องราวเป็นอย่างไรคลิกที่ Link เลยครับ http://tweetphoto.com/26201140 http://tweetphoto.com/26201191 http://tweetphoto.com/26201257 2 minutes ago via web

http://tweetphoto.com/26201313 http://tweetphoto.com/26201387 http://tweetphoto.com/26201453 http://tweetphoto.com/26201507 2 minutes ago via web

http://tweetphoto.com/26201576 http://tweetphoto.com/26201630 http://tweetphoto.com/26201697 http://tweetphoto.com/26201744 2 minutes ago via web

http://tweetphoto.com/26201796 ขอบคุณครับ 2 minutes ago via web

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น